ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ในรูปแบบเม็ด

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ในรูปแบบเม็ด

ยาคุม เลอร์เมร่า (Lermera ®) เป็นยาคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนรวม 2 ชนิด คือ Ethinyl Estradiol ขนาด 0.03 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel ขนาด 0.15 มิลลิกรัม ในแผงประกอบด้วยเม็ดยา 21 เม็ด การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงส่วนประกอบในเม็ดยาก่อน เนื่องจากยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม จะประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด คือ ฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจน (Estrogen) และ ฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสติน (Progestin) 

โดยเมื่อพิจารณาจากชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ เลอร์เมร่า สรรพคุณ Ethinyl Estradiol ในยาคุมกำเนิดเลอร์เมร่าแล้ว ยาคุมกำเนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มรุ่นที่ 2 ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก และบวมน้ำได้น้อย อย่างไรก็ตาม ยาคุมกำเนิดแต่ละกลุ่มจะต่างกันที่ชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ Ethinyl Estradiol ที่จะส่งผลต่อการเกิดผลข้างเคียง 

ดังนั้น ควรพิจารณาให้ดีก่อนการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับคุณยาคุมกำเนิดเลอร์เมร่ามีชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ Ethinyl Estradiol ที่ไม่ต่างกันกับยาคุมกำเนิดยี่ห้ออื่นๆ ยาคุมกำเนิด ในรุ่นที่ 2 เช่น Microgynon® 30 และ Zarine® อาจมีความเหมาะสมในการคุมกำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาสิว หากคุณต้องการรับประทานยาคุมเลอร์เมร่าที่มีโปรเจสตินที่ให้ฤทธิ์ Androgenic Effect สูง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

เลอร์เมร่า รีวิว วิธีการรับประทานอาหารอย่างไร

เลอร์เมร่า รีวิว วิธีการรับประทานอาหารอย่างไร

ยาเม็ด เลอร์เมร่า รีวิว เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ โดยยาเม็ดคุมกำเนิดมี 2 ชนิดหลัก คือแบบ 21 เม็ด และแบบ 28 เม็ด การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด แนะนำให้เริ่มทานเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งถัดไป หากไม่ได้เริ่มทานในวันแรก จะต้องมีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย 

เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ในช่วง 7 วันแรก (เพราะการควบคุมระดับฮอร์โมนจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์) จากนั้นให้ทานเม็ดต่อไปในเวลาเดียวกันของทุกวันจนหมดแผง หลังจากทานหมดแผงให้เว้นระยะเวลา 7 วัน แล้วค่อยเริ่มทานแผงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 7 วันที่หยุดทานยา ยาคุมกําเนิด yaz

อาจมีการเลือดออกคล้ายประจำเดือนเกิดขึ้นได้ (แต่ในช่วง 7 วันที่หยุดยาก็ยังคงมีผลการคุมกำเนิดได้) สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด ประกอบด้วยเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เม็ด เป็นยาที่รับประทานทุกวันโดยการรับประทานจะเหมือนกับชนิด 21 เม็ด แต่จะไม่มีช่วงหยุดยา 7 วัน แต่เปลี่ยนเป็นการทานเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมน 7 เม็ดแทน ยา คุม 24+4 เพื่อช่วยในการไม่ลืมทานยา หลังจากทานครบ 28 เม็ดก็สามารถเริ่มทานแผงใหม่ได้เลย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า

การจัดการกับการลืมรับประทาน ยา คุม ฉุกเฉิน ผล ข้าง เคียง ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนเม็ดที่ลืม รวมถึงช่วงเวลาที่ลืมว่าเป็นช่วงเริ่มแผงหรือช่วงใกล้หมดแผง มีกรณีต่างๆ ที่สามารถจัดการได้ดังนี้:

 1. กรณีลืมทานเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมน: ให้ทิ้งเม็ดนั้นไปและทานเม็ดอื่นตามปกติ
  • กรณีลืมทานเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 1 เม็ด: ให้ทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ โดยไม่ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
  • กรณีลืมทานเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 2 เม็ดขึ้นไป: ให้ทานเม็ดสุดท้ายที่ลืมทันทีที่นึกได้ ยา คุม ฮอร์โมน ต่ํา และทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ ส่วนเม็ดก่อนหน้านั้นที่ลืมทานให้ทิ้งไป และให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยจนกว่าจะกินยาฮอร์โมนครบ 7 วัน นอกจากนี้ให้พิจารณาว่า
  • ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดแรกของแผง หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 2. ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดสุดท้ายของแผง เมื่อทานแผงนั้นหมดให้เริ่มแผงใหม่เป็นเม็ดฮอร์โมนทันที โดยไม่ต้องเว้น 7 เม็ด (หรือกรณี 28 เม็ด ให้ทิ้งเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนไปเลย)
 3. หากท้องเสียหรืออาเจียนภายหลังทานยา ถ้าอาเจียนภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังทานยา ยา คุม ซิ ม โฟ เนีย นั่นหมายถึงยายังไม่ได้ดูดซึม ให้ทานใหม่อีก 1 เม็ดทันทีที่สามารถทานได้ ถ้าทานได้ภายในวันเดียว”
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ ยาคุมกําเนิด กินยังไง เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

ยาคุมกําเนิด กินยังไง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นอาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุมกำเนิดมีหลายประการ ดังนี้

 • ยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน: การใช้ยาอื่นๆ ร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถมีผลต่อการแสดงฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดได้ ยาอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันอาจมีฤทธิ์ที่เพิ่มการทำงานของเอนไซม์หรือฤทธิ์ที่ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยาฮอร์โมน บางชนิดของยามีฤทธิ์แรงในขณะที่บางชนิดอาจมีฤทธิ์อ่อน การใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงในขนาดสูงหรือใช้เป็นเวลานานอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเม็ดคุมกำเนิดลดลง เลอร์เมร่า28เม็ด ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงเพื่อรักษาโรคเรื้อรังร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิด
 • ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิด: ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้ ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอทินิลเอสทราไดออล (ซึ่งเป็นเอสโตรเจน) ในปริมาณต่ำอาจมีผลกระทบที่มากกว่า เลอร์เมร่า วิธีกิน ที่มียาฮอร์โมนดังกล่าวในปริมาณที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ ยาคุมกําเนิด กินยังไง เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

วิธีการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ร่วมกับยาอื่นอย่างไรให้ถูกต้อง

หากคุณต้องการใช้ยาอื่นร่วมกับยาคุมกำเนิดเม็ด ยาคุมกําเนิด ข้อดี ข้อเสีย คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปกติและปลอดภัย:

 1. ห้ามรับประทานยาคุมกำเนิดพร้อมกับยาอื่น เนื่องจากยาอาจมีปฏิกิริยากับกันซึ่งอาจทำให้ยาคุมกำเนิดไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหรือลดประสิทธิภาพลง คุณควรรับประทานยาคุมกำเนิดตามเวลาปกติที่กำหนด
 2. หากคุณต้องใช้ยาคุมกำเนิดร่วมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 เลอร์เมร่า ดีไหม คุณควรเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นวิธีอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ หากยาที่คุณต้องใช้เป็นยาที่มีระยะเวลาในการใช้งานสั้น คุณสามารถใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด (ยาคุมกำเนิดยังคงรับประทานตามปกติ) ในระหว่างการใช้ยาอื่นๆ และต่อไปอีก 4-6 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยา
 3. หากคุณต้องใช้ยาคุมกำเนิดร่วมกับยาอื่นที่ไม่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการรบกวนประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด คุณอาจใช้ยาคุมกำเนิดตามปกติโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
 4. ในกรณีที่คุณใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไม่ใช่ไรฟาไมซิน อยาคุมไดแอน อาจไม่ชัดเจนว่ายาจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดหรือไม่ แต่ยาฆ่าเชื้อบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระดับยาฮอร์โมนในเลือดด้วยกลไกอ”
วิธีการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ร่วมกับยาอื่นอย่างไรให้ถูกต้อง

ยาคุมเดือนละเม็ด กำเนิดมีประโยชน์อะไรบ้างในการป้องกันการตั้งครรภ์ ?

สมุนไพรที่มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดคือ ยาคุมเดือนละเม็ด ที่ต้องการรับประทานเพียงเม็ดเดียวต่อวันเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงที่ต้องการป้องกันการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 93% ทำให้ผู้ใช้ยามีความมั่นใจในประสิทธิภาพของสมุนไพรนี้ ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

ไม่เพียงแค่การป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ยาเม็ดคุมกำเนิดยังสามารถช่วยลดอาการสิวและขนดกได้ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบประจำเดือนปกติ ลดความเสี่ยงของโรคโลหิตจาง และบรรเทาอาการปวดท้องและปวดไมเกรนที่เกิดขึ้นระหว่างประจำเดือน กิน ยา คุม ข้าม เม็ด ทําไง

ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประสิทธิภาพในการรักษากลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่และภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญภายนอกโพรงมดลูก นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาคุม เลอ ร์ เม ร่า ซื้อ ที่ไหน หากใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดต่อเนื่องหลายปี ดังนั้น ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการคุมกำเนิดและสุขภาพเพื่อนสมองของผู้หญิง

ยาคุมเดือนละเม็ด กำเนิดมีประโยชน์อะไรบ้างในการป้องกันการตั้งครรภ์

ข้อจำกัด ยาคุม เลอร์เมร่า (Relative Limitations)

ปวดศีรษะไมเกรน ยา คุม ปรับ ฮอร์โมน รักษา สิว อาจลองใช้ได้ขนาดต่ำๆ ในไมเกรนชนิดที่ไม่มีออร่า โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้แล้ว ไม่สูบบุหรี่และอายุน้อยกว่า 35 ปี เนื้องอกมดลูก (Uterine leiomyoma) เบาหวาน และ ประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผู้ที่เตรียมจะเข้ารับการผ่าตัด โรคลมชัก (ยากันชักเช่น phenytoin เป็น enzyme inducer จึงลดระดับยาคุมกำเนิดในเลือด) ประวัติดีซ่านขณะตั้งครรภ์ (Obstructive jaundice in pregnancy) 

โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease) โรคถุงน้ำดี โรคลิ้นหัวใจชนิด Mitral valve prolapse โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic lupus erythematosus, SLE) ภาวะไขมันในเลือดสูงที่ควบคุมได้ สูบบุหรี่ โรคตับที่รักษาจน Liver function test ปกติแล้ว ยา คุม ที่ กิน แล้ว ไม่ เป็น ฝ้า

ในกรณีที่เกิดปวดศีรษะไมเกรนแบบไม่มีออร่า หรือปวดศีรษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับออร่า การใช้ยาเสมอเพื่อควบคุมอาการอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาจลองใช้ยาที่มีขนาดเล็กน้อยก่อน โดยเริ่มจากยาปฏิชีวนะที่ไม่มีผลข้างเคียงมากนัก หรือยาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการไมเกรนแบบไม่มีออร่าในระดับต่ำ ๆ เช่น ยาอนุมูลอิสระ (NSAIDs) หรือยาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 

อาจช่วยลดอาการปวดศีรษะได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ยาคุมกําเนิด คือ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีความรุนแรงขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีบางกลุ่มผู้ที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดปวดศีรษะไมเกรนที่ไม่เกี่ยวข้องกับออร่า

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ในรูปแบบเม็ด

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ในรูปแบบเม็ด

ยาคุม เลอร์เมร่า (Lermera ®) เป็นยาคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนรวม 2 ชนิด คือ Ethinyl Estradiol ขนาด 0.03 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel ขนาด 0.15 มิลลิกรัม ในแผงประกอบด้วยเม็ดยา 21 เม็ด การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงส่วนประกอบในเม็ดยาก่อน เนื่องจากยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม จะประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด คือ ฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจน (Estrogen) และ ฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสติน (Progestin) 

โดยเมื่อพิจารณาจากชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ เลอร์เมร่า สรรพคุณ Ethinyl Estradiol ในยาคุมกำเนิดเลอร์เมร่าแล้ว ยาคุมกำเนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มรุ่นที่ 2 ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก และบวมน้ำได้น้อย อย่างไรก็ตาม ยาคุมกำเนิดแต่ละกลุ่มจะต่างกันที่ชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ Ethinyl Estradiol ที่จะส่งผลต่อการเกิดผลข้างเคียง 

ดังนั้น ควรพิจารณาให้ดีก่อนการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับคุณยาคุมกำเนิดเลอร์เมร่ามีชนิดของโปรเจสตินและปริมาณของ Ethinyl Estradiol ที่ไม่ต่างกันกับยาคุมกำเนิดยี่ห้ออื่นๆ ยาคุมกำเนิด ในรุ่นที่ 2 เช่น Microgynon® 30 และ Zarine® อาจมีความเหมาะสมในการคุมกำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาสิว หากคุณต้องการรับประทานยาคุมเลอร์เมร่าที่มีโปรเจสตินที่ให้ฤทธิ์ Androgenic Effect สูง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

เลอร์เมร่า รีวิว วิธีการรับประทานอาหารอย่างไร

เลอร์เมร่า รีวิว วิธีการรับประทานอาหารอย่างไร

ยาเม็ด เลอร์เมร่า รีวิว เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ โดยยาเม็ดคุมกำเนิดมี 2 ชนิดหลัก คือแบบ 21 เม็ด และแบบ 28 เม็ด การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด แนะนำให้เริ่มทานเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งถัดไป หากไม่ได้เริ่มทานในวันแรก จะต้องมีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย 

เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ในช่วง 7 วันแรก (เพราะการควบคุมระดับฮอร์โมนจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์) จากนั้นให้ทานเม็ดต่อไปในเวลาเดียวกันของทุกวันจนหมดแผง หลังจากทานหมดแผงให้เว้นระยะเวลา 7 วัน แล้วค่อยเริ่มทานแผงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 7 วันที่หยุดทานยา ยาคุมกําเนิด yaz

อาจมีการเลือดออกคล้ายประจำเดือนเกิดขึ้นได้ (แต่ในช่วง 7 วันที่หยุดยาก็ยังคงมีผลการคุมกำเนิดได้) สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด ประกอบด้วยเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เม็ด เป็นยาที่รับประทานทุกวันโดยการรับประทานจะเหมือนกับชนิด 21 เม็ด แต่จะไม่มีช่วงหยุดยา 7 วัน แต่เปลี่ยนเป็นการทานเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมน 7 เม็ดแทน ยา คุม 24+4 เพื่อช่วยในการไม่ลืมทานยา หลังจากทานครบ 28 เม็ดก็สามารถเริ่มทานแผงใหม่ได้เลย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า

การจัดการกับการลืมรับประทาน ยา คุม ฉุกเฉิน ผล ข้าง เคียง ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนเม็ดที่ลืม รวมถึงช่วงเวลาที่ลืมว่าเป็นช่วงเริ่มแผงหรือช่วงใกล้หมดแผง มีกรณีต่างๆ ที่สามารถจัดการได้ดังนี้:

 1. กรณีลืมทานเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมน: ให้ทิ้งเม็ดนั้นไปและทานเม็ดอื่นตามปกติ
  • กรณีลืมทานเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 1 เม็ด: ให้ทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ โดยไม่ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
  • กรณีลืมทานเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 2 เม็ดขึ้นไป: ให้ทานเม็ดสุดท้ายที่ลืมทันทีที่นึกได้ ยา คุม ฮอร์โมน ต่ํา และทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ ส่วนเม็ดก่อนหน้านั้นที่ลืมทานให้ทิ้งไป และให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยจนกว่าจะกินยาฮอร์โมนครบ 7 วัน นอกจากนี้ให้พิจารณาว่า
  • ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดแรกของแผง หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 2. ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดสุดท้ายของแผง เมื่อทานแผงนั้นหมดให้เริ่มแผงใหม่เป็นเม็ดฮอร์โมนทันที โดยไม่ต้องเว้น 7 เม็ด (หรือกรณี 28 เม็ด ให้ทิ้งเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนไปเลย)
 3. หากท้องเสียหรืออาเจียนภายหลังทานยา ถ้าอาเจียนภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังทานยา ยา คุม ซิ ม โฟ เนีย นั่นหมายถึงยายังไม่ได้ดูดซึม ให้ทานใหม่อีก 1 เม็ดทันทีที่สามารถทานได้ ถ้าทานได้ภายในวันเดียว”
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ ยาคุมกําเนิด กินยังไง เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

ยาคุมกําเนิด กินยังไง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นอาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุมกำเนิดมีหลายประการ ดังนี้

 • ยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน: การใช้ยาอื่นๆ ร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถมีผลต่อการแสดงฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดได้ ยาอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันอาจมีฤทธิ์ที่เพิ่มการทำงานของเอนไซม์หรือฤทธิ์ที่ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยาฮอร์โมน บางชนิดของยามีฤทธิ์แรงในขณะที่บางชนิดอาจมีฤทธิ์อ่อน การใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงในขนาดสูงหรือใช้เป็นเวลานานอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเม็ดคุมกำเนิดลดลง เลอร์เมร่า28เม็ด ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงเพื่อรักษาโรคเรื้อรังร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิด
 • ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิด: ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้ ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอทินิลเอสทราไดออล (ซึ่งเป็นเอสโตรเจน) ในปริมาณต่ำอาจมีผลกระทบที่มากกว่า เลอร์เมร่า วิธีกิน ที่มียาฮอร์โมนดังกล่าวในปริมาณที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ ยาคุมกําเนิด กินยังไง เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

วิธีการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ร่วมกับยาอื่นอย่างไรให้ถูกต้อง

หากคุณต้องการใช้ยาอื่นร่วมกับยาคุมกำเนิดเม็ด ยาคุมกําเนิด ข้อดี ข้อเสีย คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปกติและปลอดภัย:

 1. ห้ามรับประทานยาคุมกำเนิดพร้อมกับยาอื่น เนื่องจากยาอาจมีปฏิกิริยากับกันซึ่งอาจทำให้ยาคุมกำเนิดไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหรือลดประสิทธิภาพลง คุณควรรับประทานยาคุมกำเนิดตามเวลาปกติที่กำหนด
 2. หากคุณต้องใช้ยาคุมกำเนิดร่วมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 เลอร์เมร่า ดีไหม คุณควรเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นวิธีอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ หากยาที่คุณต้องใช้เป็นยาที่มีระยะเวลาในการใช้งานสั้น คุณสามารถใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด (ยาคุมกำเนิดยังคงรับประทานตามปกติ) ในระหว่างการใช้ยาอื่นๆ และต่อไปอีก 4-6 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยา
 3. หากคุณต้องใช้ยาคุมกำเนิดร่วมกับยาอื่นที่ไม่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการรบกวนประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด คุณอาจใช้ยาคุมกำเนิดตามปกติโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
 4. ในกรณีที่คุณใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไม่ใช่ไรฟาไมซิน อยาคุมไดแอน อาจไม่ชัดเจนว่ายาจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดหรือไม่ แต่ยาฆ่าเชื้อบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระดับยาฮอร์โมนในเลือดด้วยกลไกอ”
วิธีการใช้ ยาคุม เลอร์เมร่า ร่วมกับยาอื่นอย่างไรให้ถูกต้อง

ยาคุมเดือนละเม็ด กำเนิดมีประโยชน์อะไรบ้างในการป้องกันการตั้งครรภ์ ?

สมุนไพรที่มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดคือ ยาคุมเดือนละเม็ด ที่ต้องการรับประทานเพียงเม็ดเดียวต่อวันเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงที่ต้องการป้องกันการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 93% ทำให้ผู้ใช้ยามีความมั่นใจในประสิทธิภาพของสมุนไพรนี้ ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

ไม่เพียงแค่การป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ยาเม็ดคุมกำเนิดยังสามารถช่วยลดอาการสิวและขนดกได้ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบประจำเดือนปกติ ลดความเสี่ยงของโรคโลหิตจาง และบรรเทาอาการปวดท้องและปวดไมเกรนที่เกิดขึ้นระหว่างประจำเดือน กิน ยา คุม ข้าม เม็ด ทําไง

ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีประสิทธิภาพในการรักษากลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่และภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญภายนอกโพรงมดลูก นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาคุม เลอ ร์ เม ร่า ซื้อ ที่ไหน หากใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดต่อเนื่องหลายปี ดังนั้น ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการคุมกำเนิดและสุขภาพเพื่อนสมองของผู้หญิง

ยาคุมเดือนละเม็ด กำเนิดมีประโยชน์อะไรบ้างในการป้องกันการตั้งครรภ์

ข้อจำกัด ยาคุม เลอร์เมร่า (Relative Limitations)

ปวดศีรษะไมเกรน ยา คุม ปรับ ฮอร์โมน รักษา สิว อาจลองใช้ได้ขนาดต่ำๆ ในไมเกรนชนิดที่ไม่มีออร่า โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้แล้ว ไม่สูบบุหรี่และอายุน้อยกว่า 35 ปี เนื้องอกมดลูก (Uterine leiomyoma) เบาหวาน และ ประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผู้ที่เตรียมจะเข้ารับการผ่าตัด โรคลมชัก (ยากันชักเช่น phenytoin เป็น enzyme inducer จึงลดระดับยาคุมกำเนิดในเลือด) ประวัติดีซ่านขณะตั้งครรภ์ (Obstructive jaundice in pregnancy) 

โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease) โรคถุงน้ำดี โรคลิ้นหัวใจชนิด Mitral valve prolapse โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic lupus erythematosus, SLE) ภาวะไขมันในเลือดสูงที่ควบคุมได้ สูบบุหรี่ โรคตับที่รักษาจน Liver function test ปกติแล้ว ยา คุม ที่ กิน แล้ว ไม่ เป็น ฝ้า

ในกรณีที่เกิดปวดศีรษะไมเกรนแบบไม่มีออร่า หรือปวดศีรษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับออร่า การใช้ยาเสมอเพื่อควบคุมอาการอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาจลองใช้ยาที่มีขนาดเล็กน้อยก่อน โดยเริ่มจากยาปฏิชีวนะที่ไม่มีผลข้างเคียงมากนัก หรือยาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการไมเกรนแบบไม่มีออร่าในระดับต่ำ ๆ เช่น ยาอนุมูลอิสระ (NSAIDs) หรือยาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 

อาจช่วยลดอาการปวดศีรษะได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ยาคุมกําเนิด คือ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีความรุนแรงขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีบางกลุ่มผู้ที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดปวดศีรษะไมเกรนที่ไม่เกี่ยวข้องกับออร่า